رکوردداران کاهش و افزایش قیمت مسکن در پایتخت

آذر امسال که متوسط قیمت خانه‌های تهران در ادامه روند صعودی خود به متری ۴۸ میلیون رسید، در شش منطقه از پایتخت شاهد افت ارزش آپارتمان‌های مسکونی بودیم

اقتصاد۲۴- متوسط قیمت مسکن در تهران آذر امسال همزمان با رشد تقریبا ۳۰ درصدی حجم معاملات به روند صعودی خود ادامه داد و روی قله ۴۸ میلیون تومانی ایستاد. با این حال آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی مشخص می‌کند، ظرف همین مدت در شش نقطه از تهران شاهد افت ارزش آپارتمان‌های مسکونی بودیم. مناطقی که اغلبشان جزو جنوب تهران محسوب می‌شوند و صاحبان آن‌ها نسبت به آبان امسال با قیمت کمتری دنبال مشتری بودند.

رکوردداران کاهش قیمت مسکن در تهران

به گزارش فرارو، متوسط قیمت مسکن آذر امسال در شش منطقه پایتخت روند نزولی داشت که بیشتر از همه این افت قیمت در منطقه ۱۹ جلب توجه می‌کند. جایی که آمار‌های رسمی نشان می‌دهد میانگین ارزش خانه‌های مسکونی با افت ۱۳ درصدی به متری ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تنزل پیدا کرده است. بدنیست بدانید آبان امسال خرید خانه در منطقه ۱۹ متری ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه داشت که حالا این عدد ظرف یک ماه نزدیک چهار میلیون کاهش پیدا کرده است. بعد از منطقه ۱۹، آذر امسال رکورددار کاهش قیمت مسکن بین مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه ۲۲ واقع در غرب پایتخت بوده است. در این منطقه متوسط قیمت مسکن با کاهش ۶.۵ درصدی از متری ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. سومین منطقه‌ای که افت قیمت بیشتری را تجربه کرده است، منطقه ۱۶ است. در این منطقه درحالی آذر امسال میانگین ارزش خانه‌های مسکونی به متری ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، که آمار‌ها نشان می‌دهد خریداران مسکن آبان امسال در این بخش از شهر بابت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نزدیک ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند و شاهد افت چهار درصدی میانکین ارزش خانه‌های مسکونی در این منطقه هستیم. افت قیمت مسکن در منطقه ۱۲ حدود ۳.۵ درصد بوده و این عدد برای مناطق ۱۱ و چهار، حدود نیم‌درصد برآورد می‌شود.

رکوردداران کاهش قیمت مسکن در تهران

منطقه آبان آذر روند کاهش قیمت میزان کاهش قیمت
منطقه ۱۹ ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ۱۳ درصد
منطقه ۲۲ ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ۶.۵ درصد
منطقه ۱۶ ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان چهار درصد

رکوردداران افزایش قیمت مسکن در تهران

متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۵ تهران آذر امسال حدود هفت درصد یعنی بیشتر از سایر مناطق پایتخت افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد میانگین قیمت خانه‌های خرید و فروش شده در آذر امسال در منطقه ۱۵ تقریبا متری ۲۸ میلیون تومان به‌ثبت رسیده و این عدد در پایان معاملات آبان ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شد. رشد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۵ همان افزایش هفت درصدی است و از این حیث بعد از منطقه ۱۵ باید منطقه ۱۷ را که در جنوب شهر واقع شده، رکورددار افزایش قیمت مسکن در تهران بدانیم. در این بخش شهر بودجه مورد نیاز برای خرید آپارتمان مسکونی در حدفاصل آبان تا آذر امسال از متری ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به متری ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و معادل ۶.۵ درصد ارتقا پیدا کرد. رتبه سوم این فهرست هم به صورت مشترک دراختیار مناطق هفت و ۱۸ قرار می‌گیرد. در منطقه هفت شاهد رشد میانگین قیمت خانه‌های مسکونی از متری ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به متری ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بودیم و میانگین ارزش خانه‌های مسکونی در منطقه ۱۸ از متری ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به متری ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و رشد قیمت مسکن در این دو منطقه تقریبا شش درصد لحاظ می‌شود.

رکوردداران  افزایش قیمت مسکن در تهران

منطقه آبان آذر روند افزایش قیمت میزان افزایش قیمت
منطقه ۱۵ ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۲۸ میلیون تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هفت درصد
منطقه ۱۷ ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۶.۵ درصد
منطقه هفت ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شش درصد
منطقه ۱۸ ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شش درصد