شرکت عمران پرند رتبه نخست طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید کشور

تهران- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی، شهر جدید پرند را از نظر تامین زمین، تعداد انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تخصیص واحد مسکونی به تاییدشدگان در بین شهرهای جدید حائز رتبه نخست برشمرد.

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا جعفری در پایان جلسه پایش طرح نهضت ملی مسکن شهر های جدید، شهر جدید پرند را از لحاظ تامین زمین، تعداد انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تخصیص واحد مسکونی به تأییدشدگان در بین شهرهای جدید حائز رتبه اول اعلام کرد.

در شهر جدید پرند ٢٧هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در عرصه‌ای به مساحت ۶٠٠ هکتار ساخته خواهد شد و هم‌اکنون مقدمات آماده‌سازی بزرگترین کارگاه عمرانی ساخت مسکن در استان تهران در سایت ۴۴۵ هکتاری پرند در فاز ٧ آغاز شده است.