شهرک‌سازی اولویت وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن است

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «هادی عباسی‌اصل» افزود: هم اینک ۶ میلیون خانواده مستاجر، بیش از ۶ میلیون واحد فرسوده و پیش‌بینی ۶ میلیون ازدواج در برنامه هفتم توسعه در کشور وجود دارد و بنابراین احداث واحدهای مسکونی در کشور مورد نیاز است. در همین زمینه سیاست‌گذاری‌ها برای شهرک‌سازی و احداث مسکن در حال پیگیری است.

وی تصریح‌کرد: موضوع مکان یابی شهرک‌های مسکونی با جدیت در همه استان‌ها به‌ویژه مناطقی که میزان تقاضا بالاست، پیگیری می‌شود.

عباس یاصل توضیح داد: هم اکنون میزان تقاضا و انباشت واحدهایی که از سنوات گذشته باید احداث می‌شد به قوت خود باقی است و بنابراین همچنان نیاز به احداث مسکن در کشور وجود دارد.