فعالیت معادن روی کیفیت منابع آب تاثیر می‌گذارد

اصفهان – ایرنا – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: فعالیت معادن بر کاهش کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی همجوار تاثیرگذار است.

جهانگیر عابدی کوپایی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: یکی از منابع آلاینده آب‌های سطحی و زیر زمینی، فعالیت معادن است.

وی با بیان اینکه آلودگی ایجاد شده از سوی معادن ممکن است با فلزات سنگین نیز همراه باشد،افزود: در این صورت آلایندگی منابع آب در محدوده این معادن بسیار بیشتر و خطرناکتر است.

به گفته وی، معادنی که در اطراف آنها چشمه و قنات وجود داشته باشد، حفاظت خاص نیاز دارد.

عابدی افزود: نهادهای مربوط باید این مساله را جدی بگیرند و منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی را بطور مُرتب پایش کنند.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: وضعیت آب‌های زیرزمینی استان اصفهان و کشور مطلوب نیست، بطوری که یک چهارم از آبخوان‌ها اکنون تخلیه شده است.

وی تصریح کرد: پسماند معادن فعال  موضوعی است که مکان تخلیه و میزان آلودگی آن باید بررسی و آزمایش شود.

وی هشدار داد: سرریز شدن این پسماندها در زمین‌ها و چشمه‌های اطراف، خطرناک است و آثار زیست محیطی آن به‌تدریج ظاهر می‌شود.

به گزارش ایرنا منابع آب‌های زیرزمینی کشور با افزون بر ۱۳۳ میلیارد متر مکعب کسری مواجه است؛ همچنین فشار به منابع آب زیرزمینی کشور جهت تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف کشاورزی، آشامیدنی، بهداشت، فضای سبز، صنایع و خدمات بویژه در استان اصفهان فزونی یافته است.