مطالبه مردم برای افزایش امکانات شهرهای جدید

مخاطبان فارس من خواستار رسیدگی به امکانات شهرهای جدید مسکن مهر شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «نارضایتی تحویل‌گیرندگان مسکن مهر از کمبود امکانات و بی‌مهری مسئولان» خواستار پیگیری این سوژه شدند.

مخاطب ثبت کننده این سوژه در گفت‌وگو با فارس گفته است: پس از ساخت مسکن‌های مهر و افزایش خانوارهای ساکن در مسکن‌های مهر، با بی‌مهری‌هایی از سوی دولت مواجه شدند که باعث شد مسکن مهر نادیده گرفته شود.

این مخاطب اضافه کرد: مردم نیز با توجه به امکانات کم مسکن‌های مهر، از روی اجبار در آن ساکن شوند.

وی افزود: دولت موظف نماید که معاونت امنیتی و اجتماعی فرمانداریها، رئیس شبکه بهداشت و درمان، شهردار، رییس اداره ورزش و جوانان هر شهرستان در زمان تصدی پست مورد اشاره در مسکن مهر سکونت نمایند.

به گزارش فارس، در طراحی مسکن مهر، توسعه نهادهای خدماتی با توجه به سیاست واگذاری اماکن تجاری به پیمانکار در مقابل ساخت اماکن عمومی در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به بی میلی دولت یازدهم و دوازدهم این مسئله نادیده گرفته شد.