واحدهای خالی مسکن مهر تعیین تکلیف می‌شود

علیرضا جعفری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با توجه به اطلاعات متفرقه‌ای که وجود دارد متاسفانه در مقاطعی بنگاه‌های املاک و افراد، اقدام به خریداری امتیاز مسکن مهر کرده بودند که این مساله سبب شده بود تا یک فرد دارای چند مسکن مهر شود.

وی با بیان اینکه دغدغه ما واگذاری امتیاز مسکن مهر به افراد نیازمند است، تصریح کرد: اینکه دولت از منابع خود برای مسکن مهر هزینه و از سوی دیگر یارانه‌ای که برای اجرایی شدن این طرح داده می‌شود نفع آن به بنگاه‌ها و افرادی که این امتیازات را خریداری کردند برسند، هدف ما نبوده و به دنبال برطرف کردن این مشکل هستیم.

جعفری با اشاره به اتخاذ تدابیری برای حل این مشکل، بیان داشت: بعضاً تملک این واحدها بدون طی کردن مراحل قانونی و حقوقی و اخذ مجوز از شهرهای جدید که در قراردادهایشان نیز قید شده بود که این موضوع محدودیت‌های قانونی دارد و باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: همچنین مشکل دیگر این است که افرادی که این واحدها را در تملک خود گرفتند نسبت به تکمیل و یا تحویل آنها اقدام نمی‌کنند، بر همین اساس هدف ما این است که در این مسیر با طی کردن مراحل قانونی، هم افرادی که در یک فرآیند غیرقانونی این امتیازها را کسب کرده تعیین تکلیف شوند و هم موضوع وارد کردن این مسکن‌ها به چرخه سکونت چه به صورت استیجاری و چه سکونت دایمی حل و فصل شود.