کارخانجات مجازبه فروش مستقیم سیمان فله به پروژه‌های عمرانی شدند

کارخانجات سیمان مجاز هستند در صورت درخواست برای خرید مستقیم سیمان فله توسط مصرف کنندگان نهایی ضمن راه اندازی مکانیزم توزیع مستقیم، نسبت به فروش و تحویل اقدام کنند.

به گزارش سیمان خبر، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در بخشنامه‌ای به شرکت‌های سیمانی اعلام کرد که کارخانجات سیمان مجاز هستند در صورت درخواست برای خرید مستقیم سیمان فله توسط مصرف کنندگان نهایی ضمن راه اندازی مکانیزم توزیع مستقیم، نسبت به فروش و تحویل سیمان فله با قیمت مصوب مصرف کننده اقدام کنند.

در این بخشنامه آمده است: احتراماً پیرو نامه‌های شماره ۶۷۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ و ۶۷۸۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ و به منظور رعایت منافع مصرف کنندگان نهایی سیمان فله و کاهش التهاب در بازار مصرف سیمان فله و با عنایت به موافقت هیئت مدیره انجمن مبنی بر فروش سیمان فله به مصرف کننده نهایی و با در نظر گرفتن هزینه‌های مرتبط با فروش مستقیم، بدین وسیله اعلام می‌گردد که کارخانجات سیمان با توجه به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۰/۱۷۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بر اساس قوانین مرتبط، مجاز هستند در صورت درخواست برای خرید مستقیم سیمان فله توسط مصرف کنندگان نهایی (پروژه‌های عمرانی – صنایع سیمان بر – انبوه سازان موضوع بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ تنظیم بازار) ضمن راه اندازی مکانیزم توزیع مستقیم، نسبت به فروش و تحویل سیمان فله با قیمت مصوب مصرف کننده با رعایت دستورالعمل ضمیمه نامه شماره ۶۷۸۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ انجمن و براساس فرمول ذیل اقدام نمایند.