کاهش قیمت اوراق وام مسکن به زیر ۶۰ هزار تومان

در حالی قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نیمه ماه جاری به حدود ۸۰ هزار تومان افزایش یافته بود که قیمت اوراق مذکور به زیر ۶۰ هزار تومان کاهش یافته است.

15 خردادماه امسال نرخ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن از مرز 80 هزار تومان برای هر برگه عبور کرد؛ بر این اساس قیمت اوراق تسه 9902 (اردیبهشت 99) حدود 81 هزار تومان بود. قیمت تسه 9901 (فروردین 99) حدود 80 هزا رو 500 تومان،  تسه 9812 (اسفند 98) 80 هزار تومان، تسه 9810 (دی‌ماه 98) 79 هزار و 700 تومان و تسه بهمن 98 نیز حدود 79 هزار و 350 تومان بوده است.

این در حالی است که در معاملات دیروز فرابورس قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن روند نزولی در پیش گرفته و به‌طور میانگین حدود 59 هزار تومان است. بر این اساس قیمت اوراق تسه 9902 (اردیبهشت 99) حدود 58 هزار و 200 تومان بود که نسبت به قیمت نیمه خرداد حدود 28 درصد کاهش یافته است.

قیمت تسه 9901 (فروردین 99) نیز با رشد منفی حدود 25 درصدی به 61 هزار تومان کاهش یافته است. همچنین قیمت اوراق حق تقدم 9812 (اسفند 98) نیز با کاهش حدود 26 درصدی به 59 هزار تومان رسیده است. قیمت هر برگ تسه 9810 (دیماه 98) نیز روند نزولی داشته و به حدود 59 هزار تومان کاهش یافته است.