۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید بهمن‌ماه افتتاح و تحویل می‌شود

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «علیرضا جعفری» درباره برنامه‌های آن شرکت در اجرای طرح‌های مسکنی و همچنین افتتاح‌های پیش‌رو، افزود: مطابق برنامه، ۱۰ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده که در دولت سیزدهم در حال تکمیل است در بهمن ماه و به مناسبت ۲۲ بهمن، افتتاح شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: با افتتاح این واحدها که عمده آنها در شهرهای پردیس و مهستان (هشتگرد) است، میزان افتتاح‌های مسکن در شهرهای جدید و توسط دولت سیزدهم به بیش از ۴۵ هزار واحد خواهد رسید.

جعفری تصریح‌کرد: همه واحدهایی که در شهرهای جدید به بهره‌برداری می‌رسد، با تامین سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و سایر موارد است و در شهرهای جدید توجه به کیفیت زندگی مورد تاکید است.

شرکت عمران شهرهای جدید تعهد کرده است تا در کنار ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر شهرهای جدید را نیز به انجام برساند. همچنین، دولت تعهد کرده است تا با پایان یافتن دولت سیزدهم واحدی تحت عنوان مسکن مهر در کشور باقی نماند.