۱۶۵ هزار واحد در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری در دست نوسازی

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «محمد آیینی» به ارایه تازه‌ترین آمار واحدهای نوسازی شده پرداخت و گفت: برنامه دولت سیزدهم در نوسازی بافت فرسوده در ۴ سال دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار واحد است که مقرر شد تا ۳۰۰ هزار واحد در دو ساله ابتدای دولت و ۳۰۰ هزار واحد دیگر در دو ساله پایانی دولت محقق شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ۳۸۵ شهر در ۳۱ استان کشور، تعداد پروانه‌های صادر شده معادل ۴۵ هزار و ۵۴۱ است و تعداد واحدهای در دست نوسازی در کشور نیز به ۱۶۵ هزار واحد رسید.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه سهیمه سال اول و دوم دولت سیزدهم نوسازی ۳۰۰ هزار واحد بوده است درصد تحقق این برنامه را در استان‌های سراسر کشور معادل ۵۵ درصد عنوان کرد.

وی افزود: درصد تحقق برنامه نوسازی استان تهران ۹۳ درصد است و در شهر تهران این برنامه ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.

آیینی تعداد واحدهای بهره‌برداری شده در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری را ۵۰ هزار و ۴۸۹ واحد برشمرد.