۱۸۸ هزار واحد نهضت ملی در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد مسکن اجرایی شد

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «مهدی محمدی»‌ در تشریح روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسوولیت این بنیاد، گفت: تاکنون ۱۸۸ هزار واحد شهری توسط بنیاد مسکن در فرآیند ساخت قرار گرفته است.

مدیرکل طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن ادامه‌داد: با تلاش‌های فراوان، اراضی ساخت ۲۵۷ هزار واحد مسکونی تامین شده است.

به گفته وی، تا پایان امسال‌ بیش از ۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد که مراحل نهایی تکمیل را طی می‌کند، تکمیل و تحویل خواهند شد.