۲۲۴ هکتار برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن به دماوند و رودهن الحاق شد

به گزارش ایرنا از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مجتبی شهبازی روز چهارشنبه در این باره گفت: ۱۶۴ هکتار از اراضی غربی شهرستان دماوند و ۶۰ هکتار زمین در مجاورت شهر رودهن جهت تامین زمین طرح‌های نهضت ملی مسکن و الحاق به محدوده شهری با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و تمامی مسئولان عضو کارگروه امور زیربنایی استان به تصویب رسید.

وی همچنین از بررسی زمین های موسوم به منظریه در حریم شهرستان دماوند، بررسی موارد محدوده شهر پرند و مغایرت های اساسی در اسلامشهر در این جلسه خبر داد و خاطرنشان کرد: با نظر مثبت اعضاء مذکور طرح‌های هادی روستای اورین بهارستان و حسن آباد خالصه اسلامشهر نیز تصویب شد.

به گزارش ایرنا، در طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود که ۲۰۰ هزار واحد در روستاها و ۸۰۰ هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند، آمار متقاضیان برای برخورداری از مزیت‌هایی این طرح هم به وضوح هدفگذاری درست دولت سیزدهم را نشان می‌دهد، به طوریکه بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی بیش از ۶ میلیون متقاضی در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.