۹۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شد

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «عباس حسینی»‌ در توضیح روند پرداخت تسهیلات به واحدهای معرفی شده نهضت ملی مسکن، گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون یک میلیون و ۸۰ هزار و ۴۶ نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کردند.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: تعداد واحدهایی که قراردادهای تسهیلاتی آنها منعقد شده ۲۹۰ هزار و ۳۳ واحد و به میزان ۱۰۲ هزار و ۹۶۶ میلیاردتومان است.

حسینی ادامه‌داد: بانک مسکن در مجموع ۹۴ هزار و ۷۵۲ میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز کرده که از این میزان، ۵۳ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۴۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.