۹۶درصد مستاجران وام ودیعه مسکن نگرفتند!

بانک‌ها به ۹۶ درصد مستاجران وام ودیعه مسکن ندادند.

به گزارش تصویر اقتصاد به نقل از فارس، بر اساس آمار رسیده، وام ودیعه مسکن تنها به ۴ درصد متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

با وجود معرفی ۲۰۲ هزار ۴۷۹ متقاضی واحد شرایط به بانک‌های عامل تا ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت راه، نظام بانکی تسهیلات ودیعه مسکن را تنها به ۸۲۵۵ متقاضی پرداخت کرده است.