افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق

افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق افزایش یافت، به گونه‌ای که در تهران برای هر فرد ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار جمعیت، برای هر فرد ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری یعنی شهر‌های با جمیعت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر، برای هر فرد ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، سقف تسهیلات جعاله از محل منابع داخلی بانک‌ها توسط بانک مسکن و بانک‌های تجاری (شامل تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تا سقف اوراق مزبور) موافقت کرد.
در این جلسه برنامه‌های وزارت صمت برای بهبود شرایط و افزایش بهره وری شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به ویژه برنامه واگذاری اموال و شرکت‌های وابسته آن‌ها را مطرح و در راستای حمایت از اشتغال و افزایش تولید و حل مشکلات قطعه سازان، مقرر شد درخصوص تأمین سرمایه درگردش خودروسازان مساعدت ممکن از سوی نظام بانکی به عمل آید.