بررسی پیشنهادات بودجه ای در زمینه اصلاح حوزه حمل و نقل

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: استفاده از ماشین های کِشنده که می تواند حوزه حمل و نقل را اصلاح کند از جمله پیشنهادات بودجه ای مطرح شده در کمیسیون بود.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، بهروز محبی نجم آبادی، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت:در جریان این جلسه پیشنهادات برخی از اعضای کمیسیون برای لایحه بودجه سال آتی مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از ماشین های کِشنده که می تواند حوزه حمل و نقل را اصلاح کند از جمله پیشنهادات مطرح شده در کمیسیون بود.

وی بیان کرد: همچنین در جریان این جلسه، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در کمیسیون حاضر و مطالبی را در راستای تعامل با کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس گفت: همچنین طرح انقطاع تسلط هئیت امنای دانشگاه های علوم پزشکی بر برخی از بیمارستان های زیر مجموعه خود در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا نمایندگان با این موضوع مخالفت کردند. نماینده وزارت بهداشت درباره طرح مذکور مخالفت خود را اعلام کرد و گفت که این مسئله به ضرر بیمارستان های کوچک تمام خواهد شد.