تراکم ساختمان ‌در تهران 11 برابر پکن‌/ مشکل مسکن‌ با اختصاص یک درصد مساحت کشور حل می‌شود

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: براساس آمارهای بین‌المللی تراکم نفر در هکتار کشورهای توسعه یافته مانند مسکو برابر 8، پکن برابر 13 و سئول برابر 21 است در حالی که این شاخص در کلانشهرهای ایران نظیر تبریز برابر49، مشهد برابر 97، اصفهان برابر 98و تهران برابر 151 است.

محمدجواد اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مسأله افزایش تراکم ساخت مسکن در هر هکتار از اراضی شهری کشور اظهار داشت: بعضی از آمارهایی که از سوی مسئولان درباره نهضت ملی مسکن داده می‌شود، آمارهای 2 پهلویی هستند به طور مثال در ادبیات مسکن سازی دو مفهوم نزدیک به هم وجود دارد که در اجرا بسیار متفاوت خواهند بود.

این کارشناس حوزه مسکن در تشریح این دو مفهوم گفت: یکی از این مفاهیم، مفهوم نفر در هکتار و دیگری واحد در هکتار است. دیده شده بعضی از مسئولان سابق، از مفهوم واحد در هکتار استفاده کردند که برای محاسبه نفر در هکتار با توجه به بعد خانواده کشور در حال حاضر باید حداقل در سه ضرب شود یعنی تراکم در نهضت ملی به طور میانگین 150 نفر در هکتار خواهد شد.

اکبری ادامه داد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته با ادامه روند موجود و گفتمان سازی‌های جدید پیرامون ساخت واحدهای چند طبقه طرح نهضت ملی، وضعیت تراکم شهرهای ایران بدتر خواهد کرد.

وی افزود: براساس آمارهای بین‌المللی تراکم نفر در هکتار کشورهای توسعه یافته مانند مسکو برابر 8، پکن برابر 13، سئول برابر 21 و واشنگتن برابر 44 است در حالی که این شاخص در کلانشهرهای ایران به ترتیب تبریز برابر49، مشهد برابر 97، اصفهان برابر 98 و تهران برابر 151 است.

* تراکم بالای در نظر گرفته شده در نهضت ملی مسکن

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: در صورت اجرای طرح نهضت ملی با تراکم میانگین 50 واحد در هکتار که معادل 150 نفر در هکتار خواهد شد که به معنی این است ما در شهرهایمان با تراکم مانند شهر تهران روبرو شویم.

* تاکنون ‌یک درصد از خاک کشور صرف تهیه مسکن مردم شده است

وی در رابطه با ادعای کمبود زمین در کشور ادامه داد: با توجه به محاسبات صورت گرفته تا کنون تنها یک درصد از خاک کشور صرف تهیه مسکن مردم شده است و با تنها افزایش یک درصد دیگر مردم ایران دیگر با مشکل مسکن مواجه نخواهند بود.

اکبری با اشاره به وسعت سرزمین ایران گفت: وسعت ایران چندین برابر کشورهای اروپایی است و ما به جای استفاده از این نعمت خدادادی با محدود کردن آن و ممانعت از توسعه افقی موجب ایجاد بحرانی های خودساخته برای کشور شده ایم. به طور مثال وسعت تنها دو استان کرمان و یزد معادل کشور انگلستان است.

این کارشناس مسکن گفت: تورم نزدیک به 50 درصدی بازار اجاره در سال های اخیر نتیجه سیاست‌های غلط در دولت قبل است که ضرورت دارد دولت سیزدهم آن‌ها را دیگر اجرا نکند.