تشریح اولویت‌های چهارگانه سازمان ملی زمین و مسکن

مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اولویت‌های چهارگانه این سازمان را تشریح کرد.

به گزارش بازار، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در دومین نشست شورای مدیران این سازمان با اشاره به اینکه هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ۴ اولویت اصلی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: تمرکز ما بیش از هر موضوعی بر پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود.

مالکی افزود: در بحث نهضت ملی مسکن باید دو موضوع تامین زمین و پیشبرد ساخت پروژه‌ها مدنظر تمامی دفاتر قرار گیرد.

مالکی در خصوص اولویت سوم سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: بحث مولدسازی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری هم موضوع مهم و ضروری است که طبق قانون مکلف به انجام آن هستیم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اتمام پروژه‌های مسکن مهر را هم اولویت چهارم سازمان برشمرد و اظهار داشت: هر یک از دفاتر در نظر داشته باشند که امور مربوط به این ۴ برنامه مهمترین تمرکز ماست و در این زمینه نیاز به نهایت همکاری از طرف تمامی دفاتر سازمان وجود دارد.

در دومین نشست شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن مصوبات نشست پیشین پیگیری شد و همچنین گزارشی درخصوص برگزاری برنامه اجرایی استان‌ها در سال ۱۴۰۲ ارائه شد.