راهکاری برای خانه‌دار شدن کم درآمدها

عضو کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادی برای خانه‌دار شدن افراد کم درآمد در جامعه ، گفت: ایجاد صندوق املاک و مستغلات از مسیر بورس کاملا شفاف است، گفت: با تشکیل این صندوق، گردش منابع مالی خرد اتفاق می افتد.

سیدالبرز حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد روشهای خانه دار شدن افراد کم درآمد،‌ با اشاره به راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، گفت: در قانون جهش تولید یکی از فرصت های که برای خانه دار شدن افراد در بستر مسیر شفاف یعنی بورس ایجاد شد سرمایه‌گذاری در صندوق املاک بود. افراد بسته به توانایی شان با شرکت‌هایی که بتوانند صندوق‌های را ایجاد کنند قرارداد می‌بندند و سرمایه‌ای را در این صندوق‌ها می‌گذارند ‌که به ازای آن به صورت متر مربع واحدی ازیک خانه را صاحب می شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این راهکارباعث می شود افرادی که خیلی منابع مالی عظیمی ندارند و سرمایه های کوچک دارند به بحث خرید مسکن ورود پیدا کنند و به صورت متر مربع واحدی مشارکت داشته باشند و به ازای پولی که در صندوق می گذارند برداشتی دارند که میتواند آورده ای برای آنها داشته باشد که در پروژه های بعدی در بسترهمین صندوق صاحب خانه شوند.

وی ادامه داد: با این روش گردش منابع مالی خرد اتفاق می‌افتد  و یک تعداد افراد در بستر این صندوق صاحب خانه می شوند و تعدادی با مترمربع واحدهای کوچکی که دارند سود می کنند و شاید در یکی دو معامله بعدی صاحب خانه شوند. وی در پایان تاکید کرد: چون سازوکار این صندوق از مسیر بورس که مسیر شفافی است اتفاق می افتد پس معامله کاملا روشن است. کشف قیمت کاملا به طریق روشنی اتفاق می افتد و دلال ها نمی توانند دخالت کنند و با این روش افراد با دارایی خرد می‌توانند ورود پیدا کنند.