ساخت مسکن در شهرها و روستاها توسط بنیاد مسکن از ۶۱۷ هزار واحد عبور کرد

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «غلامرضا صالحی» افزود: طبق تازه‌ترین آمارها، ساخت و ساز واحدهای نهضت ملی در شهرها و روستاها توسط بنیاد مسکن به ۶۱۷ هزار و ۳۸ واحد رسیده است که بخشی از آنها تحویل شده و بخشی نیز در حال ساخت است؛ از این تعداد ۲۲۳ هزار و ۸۸۸ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده‌است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه‌داد: از میزان واحدهایی که تکمیل و تحویل متقاضیان شده‌است ۲۱۰ هزار و ۲ واحد در روستاها و ۱۳ هزار و ۸۸۶ واحد در شهرها بوده است.

وی با اشاره به ۳۹۳ هزار و ۱۵۰ واحد در حال ساخت، گفت: از این تعداد، ۱۶۵ هزار و ۲۸۸ واحد در روستاها و باقی‌مانده آنها در شهرها در حال اجراست.

صالحی بیان‌داشت: میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای روستایی در دست اجرا ۷۶ درصد است.

این مقام مسوول یادآور شد: برنامه امسال بنیاد مسکن، تکمیل و تحویل ۱۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها است که بخش عمده‌ای از آن انجام شده و باقی‌مانده نیز تا تا پایان سال تحویل خواهد شد که ۱۰۰ هزار واحد آن در روستاها و ۲۰ هزار واحد آن در شهرهاست.

برپایه این گزارش، بنیاد مسکن تعهد کرده است تا در طرح کلان دولت سیزدهم برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال، یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را در شهرها و روستاها وارد مرحله ساخت کند و بر تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان با مشارکت خودِ متقاضیان همت گمارد.