نسخه مهار گرانی مسکن؛اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تسهیل ساخت وساز

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس با بیان اینکه نگاه تک بعدی آفت تحقق جهش تولید است، گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی ضمن کنترل بازار سوداگری به تعدیل قیمت مسکن، کمک می کند.

بهزاد رحیمی  درخصوص راهکارهای تحقق جهش تولید، گفت: جهش تولید مسئله‌ای چند جانبه است و باید از بعد کشاورزی، صنایع، پتروشیمی با رویکرد صادرات محور به آن نگریست و به‌یقین نگاه تک بعدی تحقق اهداف پیرامون آن را به دنبال ندارد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه ساخت مسکن و متعادل کردن قیمت آن نیز در جهش تولید تاثیرگذار است، افزود: اخذ مالیات از خانه‌های خالی ضمن کنترل بازار سوداگری به تعدیل قیمت مسکن، کمک می کند. تقویت تولید در بخش مسکن می‌توان به ساخت تعداد بیشتری خانه برای افراد محروم منتهی شود.

وی با بیان اینکه مراحل دریافت مجوز راه‌اندازی یک کارگاه تولیدی با 100 نفر پرسنل در کشورهای پیشرفته یک تا 8 ساعت زمان می‌برد اما در ایران این کار شاید 8 ماه طول می‌کشد، ادامه داد: بروکراسی اداری ایران را از فرهنگ اشتغال‌زایی، تولید و مولد بودن دور کرده است.

رحیمی بیان کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌های نرم‌افزای مانند قوانین، نیروی انسانی، شرکت‌های دانش‌بنیان و شناسایی ظرفیت‌های سخت‌افزاری در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و مسکن، جهش تولید را محقق کرد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه اجرای قوانین رفع موانع تولید، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و بهبود کسب و کار می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید باشد، اظهار کرد: دولت باید با رفع مشکلات کارفرمایان، حامی قشر کارگر باشد و به‌یقین حل مشکلات آن‌ها می‌تواند در تحقق جهش تولید موثر باشد.