وام مسکن برای خریداران چقدر تمام می شود؟

همشهری نوشت: متاهل‌های ساکن تهران برای دریافت وام مسکن با قیمت روز اوراق مسکن باید ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند. این رقم برای متاهل های سایر استان ها ۱۰۰ میلیون تومان است.

متاهل‌های ساکن تهران برای دریافت وام مسکن باید با قیمت روز اوراق مسکن باید ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند. این رقم برای متاهل های سایر استان ها ۱۰۰ میلیون تومان است. اوراق مسکن از بورس کالا خریداری می شود.

هزینه اوراق مسکن بخش زیادی از بودجه متقاضیان مسکن را به خود اختصاص می دهد. رقم این وام در تهران،‌ مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و در سایر شهرها متفاوت است. البته تمام دریافت کنندگان می‌توانند تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی جعاله مسکن را نیز به مبلغ ۲۰ میلیون تومان خریداری کنند. به ایت ترتیب هزینه خرید مسکن با هزینه خرید وام جعاله برای متاهلان تهرانی ۱۲۰ میلیون تومان و برای متاهلان ساکن در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: