۷۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه ۴خطه کردن محور ایلام-مهران نیاز است

ایلام- دوستی، مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: طبق برآوردهای انجام شده، ۷۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه چهار خطه کردن محور ایلام-مهران نیاز است.

فرشاد دوستی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در خصوص وضعیت چهارخطه کردن پروژه ایلام-مهران اظهار کرد:طول مسیر ایلام تا مهران ۱۰۲ کیلومتر است که ۸۲ کیلومتر آن چهار خطه شده و ۲۰ کیلومتر باقی مانده نیز در دست اجراست.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی این محور افزود: برای تکمیل این مسیر حدود ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تامین اعتبار تا دو سال آینده کل مسیر چهار خطه خواهد شد.

دوستی خواستار تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات سال جاری و در نظر گرفتن اعتبارات مناسب در بودجه سال آینده برای این پروژه شد و افزود: در صورت تحقق این مهم طرح‌های راهسازی استان در زمان مقرر به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: از حمیل به ایلام ۷۸ کیلومتر در حوزه جغرافیایی استان قرار دارد که ۲۴ کیلومتر این مسیر تبدیل به بزرگراه شده، ۱۲ کیلومتر در دست اجرا و ۱۱ کیلومتر در دست مناقصه است.