«سیمان کارون» وارد بورس کالا شد

به گزارش بورس تابناک، براساس این اطلاعیه، پذیرش محصول این شرکت پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۸ مرداد ماه جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در جلسه ۱۰ مرداد ماه کمیته عرضه، محصول سیمان شرکت های سیمان سپهر قیر و کارزین، فراز فیروزکوه، صنایع سیمان نهاوند، نیزار قم، کویر کاشان، پیوند گلستان، زاوه تربت، استهبان و کاوان بوکان دربورس کالا پذیرش شده بود.

پیش از این شرکت های صنایع سیمان زابل، بین المللی ساروج بوشهر، آباده، آرتا اردبیل، اردستان، بجنورد، تهران، جوین، خاش، خزر، دشتستان، دورود، سیمان سفید شرق، سیمان سفید نی ریز، شاهرود، عمران انارک، فارس، فارس نو، لارستان، مازندران، ممتازان کرمان، منددشتی، هرمزگان، سامان غرب، صنایع سیمان سامان غرب، آذر آبادگان خوب، لامرد، فیروزکوه، ارومیه، اصفهان، بهبهان، توسعه ماهان کرمان، خوزستان، داراب، زنجان، ساوه، سپاهان، شرق، شمال، صوفیان، قائن، کردستان، غرب آسیا، آبیک و کرمان، محصول خود را در بورس کالا پذیرش کرده بودند.

گفتنی است از ابتدای عرضه سیمان در بورس کالا که به تاریخ ۹ خرداد ماه بر می گردد در مجموع ۴ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۳۸۰ تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای ۴ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۳۲۰ تنی همراه شد و ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۵۰ تن آن در نهایت مورد معامله قرار گرفت.